Tag

Bodembedekking in vijvers: de do’s en don’ts

Tegenwoordig maken mensen meer en meer gebruik van kiezels en stenen voor het bedekken van hun vijverbodem. Dat is een zeer eigenaardige trend, aangezien iedereen die ervaring heeft met vijvers weet dat dat absoluut not done is. Deze nieuwe trend is waarschijnlijk geïnspireerd op het gebruik van ‘sub-kiezelbodem’-filters in aquaria, maar is in feite een verkeerde toepassing van de techniek.

Waarom zijn stenen verkeerd?

Wanneer je kiezels of stenen op de bodem van je vijver legt, creëer je een dode zone of stagnatiezone. De stenen belemmeren de stroming, zodat het water niet goed circuleert in deze zone.

Een vijver bevat echter meestal vissen en/of planten, die allerlei soorten organisch materiaal produceren dat naar de bodem zinkt. Wanneer er bij de vijverbodem niet voldoende stroming is, blijft het organisch materiaal er liggen, zoals het geval is in een stagnatiezone. Bovendien is in een stagnatiezone het water, opnieuw door een gebrek aan stroming, arm aan opgeloste zuurstof. Als gevolg daarvan wordt het organisch materiaal op anorganische wijze afgebroken. Concreet betekent dit dat het organisch materiaal begint te vergaan en te verrotten.

Het resultaat…

Het eindresultaat van dergelijke verrottingsprocessen is de productie van schadelijke gassen en ziekteorganismen. Het effect daarvan op je vijver is desastreus: alle vissen sterven en het water begint te stinken als een beerput. Dat is ook precies wat er gebeurt in een aquarium wanneer de filter het begeeft of niet tijdig schoongemaakt wordt.

Wat moet je dan wel doen?

Plaats geen kiezels of stenen op de bodem van je vijver, tenzij het echt noodzakelijk is. Wanneer je stenen op de bodem wilt om een waterval of een natuurlijke stroom te simuleren, plaats ze dan ver genoeg uit elkaar en bed ze in mortel in. Zo kan het water rond de stenen stromen en wordt de afzetting van organisch afval tegen de stenen tot een minimum beperkt.

Indien de kiezels moeten functioneren als een filter, plaats ze dan zo dat je ze makkelijk kan reinigen. Alle filters moeten regelmatig gereinigd worden, zonder uitzondering, en dat geldt zeker ook voor kiezelfilters.

Moerassige bodems

Soms bouwt men een kiezelfilter in een vijver met een moerassige bodem. Een dergelijke filter is echter onmogelijk te reinigen. Bovendien vormt een vijver met een moerasbodem een allesbehalve gezonde leefomgeving voor vissen.

Watertuinen

In een vijver met waterplanten geeft een kiezelfilter vergelijkbare problemen. Sommige mensen denken dat de wortels van de waterplanten plaats bieden aan de organismen die organisch materiaal verteren, maar eigenlijk is een dergelijk filtersysteem enkel geschikt voor oplosbaar organisch materiaal. En zelfs dan nog wordt er bij zo’n aëroob verteringsproces afval geproduceerd, dat naar de bodem zinkt, zich daar bij de afgestorven bladeren, stengels en wortels voegt en begint te rotten.

Tags , , ,

De grond in je tuin verbeteren

De twee criteria die gewoonlijk gehanteerd worden om de waarde van de grond te bepalen zijn vruchtbaarheid en textuur. Vruchtbaarheid is een combinatie van essentiële voedingsstoffen en een juiste zuurtegraad. Textuur verwijst naar de grootte van de stofdeeltjes en hun cohesie.

Vruchtbaarheid

Wil je een vruchtbare grond, dan moet je in het oog houden of je grond voldoende voedingsstoffen krijgt en wat de pH-waarde is.

Voedingsstoffen

De drie voornaamste bouwstenen voor planten zijn stikstof, fosfor en kalium.

Stikstof zorgt voor gezonde bladeren en de groei van de stam. In de grond wordt stikstof door bacteriën omgevormd tot nitraten. Deze nitraten zijn bouwstenen voor blad en stam. Stikstof verdwijnt snel uit de grond. Ofwel wordt het opgebruikt door planten ofwel lost het op in regenwater. Te veel stikstof zal zorgen voor te veel bladgroei ten nadele van bloemen en vruchten.

Fosfor doet wortels groeien. Bloembollen of andere bolgewassen hebben graag fosfor. Het versterkt ook de groei van bloemen. Kalium wordt gebruikt voor de algemene gezondheid van een plant. Het helpt de groei en de immuniteit van planten. Kalium lost ook op in water en zal dus geregeld aangevuld moeten worden.

Behalve deze drie voedingsstoffen zijn er ook andere hulpstoffen die in geringe hoeveelheid bijdragen tot de gezondheid van planten: calcium, magnesium, zink, molybdeen…

pH

Over pH wordt veel gesproken. PH is een maatstaf voor de zuurtegraad. De schaal gaat van 1.0 tot 14.0. 7.0 is de neutrale pH-waarde. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de zuurtegraad in de grond. Boven 7.0 wordt de grond almaar meer basisch. Waarom is de pH-waarde nu zo belangrijk? Planten kunnen slechts voedingsstoffen opnemen uit de grond bij bepaalde pH-waarden. Vele planten hebben een licht zure tot neutrale bodem nodig.

Sommige planten, zoals rododendron of bosbessen, hebben liever een zeer zure bodem. Seringen of bosdruiven gedijen dan weer beter in basische grond. Om te weten welke pH-waarde je grond heeft, zou je hem moeten laten testen. Als je de pH van je grond wilt wijzigen, moet je hem herhaaldelijk blijven behandelen. Na verloop van tijd zal je grond, zonder behandeling, terug naar zijn oude pH-waarde neigen.

Textuur

Bodemtextuur is moeilijker te verbeteren dan de vruchtbaarheid van je grond. Textuur verwijst naar de grootte van de bodemdeeltjes. Zanderige gronden hebben zeer grote deeltjes. Water, lucht en wortels kunnen vrij bewegen in een zanderige bodem. Soms zelfs te vrij. Aan de andere kant van het spectrum heb je kleigrond. Kleideeltjes zijn zeer klein, waardoor ze samenklitten. Zo blijft er weinig ruimte over voor water, lucht en wortels. Zelfs met de spade is kleigrond moeilijker te doordringen.

Een handige manier om te bepalen welke textuur jouw bodem heeft: pak wat vochtige grond tussen je vingers. Als je er een reepje van kan maken, is het klei. Als het uit elkaar valt, is het zand. Je kan de textuur van je grond niet veranderen door klei bij zand te voegen of vice versa. Dan maak je cement.

Organisch materiaal

Net zoals bodem-pH, krijgt organisch materiaal veel aandacht. Organisch materiaal zijn dode fauna en flora. Er zal altijd wel wat organisch materiaal in je bodem zitten, maar gewoonlijk niet voldoende voor je planten. Afgebroken organisch materiaal (=humus) zal de textuur van je grond sterk verbeteren. Het helpt zowel een zanderige bodem water vasthouden als een kleibodem met het opnemen van lucht, water en wortels. In elk bodemtype bevordert organisch materiaal de bacteriologische activiteit en maakt het de grond voedzamer.

Tags , , , , , , , ,